Thailändska

ภาษาไทย

ภาษาไทย) ชาวสวีเดนหลายคนขาดการติดต่อพบปะกับชาวต่างชาติทั้งๆ ที่พวกเขาต้องการที่จะติดต่อ ท่านต้องการที่จะติดต่อพบปะกับชาวสวีเดน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะตามลำพัง หรือ เป็นการพบปะพร้อมกับ ครอบครัวของท่านหรือไม่? ท่านสามารถติดต่อพบปะกับชาวสวีเดนได้ที่ศูนย์เเนะนำสำหรับผู้อพยพลี้ภัย (Språkvän/Flyktingguide Göteborg)– ซึ่งเป็นหนทางที่ท่านจะได้ติดต่อพบปะกันเเบบเพื่อนเเละ ฝึกภาษากับชาวสวีเดน
ศูนย์เเนะนำสำหรับผู้อพยพลี้ภัยเป็นสถานที่ที่ชาวสวีเดนเเละชาวต่างชาติ ผู้ซึ่งมีความสมัครใจ เเละมีความต้องการ ที่จะติิดต่อพบปะคบค้าสมาคม เรียนรู้จักซึ่งกันเเละกัน ด้วยกันทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
เเละกัน มันเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะติดต่อพบปะกัน เพียงท่านสมัคร เเละจะมีการจับคู่/นำมาพบ ซึ่งกันเเละกัน
(ผู้ชาย-ผู้ชาย, ผู้หญิง-ผู้หญิง, ครอบครัว-ครอบครัว) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสนใจ เเละ ความปรารถนาที่ตรงกัน ของทั้งสองฝ่าย ท่านติดต่อพบปะกันในเวลาว่าง(หนึ่งถึงสองครั้งต่อเดือน จะเป็นเวลานานเเค่ไหนขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของทั้งสองฝ่าย) การติดต่อพบปะกันเเละกันอาจเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน หรืออาจเป็นระยะเวลาสั้นๆ ท่านอาจคบกันเป็นเพื่อน หรือ อาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดก็ได้ ท่านไม่สามารถที่จะทราบล่วงหน้าได้ถ้่าท่านไม่ทดลองดูก่อน ท่านต้องการที่จะทดลองดูก่อนหรือไม่?
ท่านที่ประสงค์สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้: *สามารถพูดภาษาสวีเดนได้นิดหน่อย(อย่างน้อย SFI ระดับ B), *อาศัยอยู่ ใน/หรือบริเวณที่ใกล้เคียง Göteborg, *มีใบอนุญาตอยู่อาศัยชั่วคราว(UT), เเละ สิ่งที่สำคัญคือตัวท่าน*ต้องการ เเละ ต้องการมีส่วนร่วมในการติดต่อพบปะกับชาวสวีเดน
การพบปะระหว่างท่านเเละเพื่อนทางภาษา/ไกด์หรือผู้เเนะนำชาวสวีเดนของท่าน เกิดขึ้นได้ด้วยความสมัครใจของ
ทั้งสองฝ่าย โดยมีความเปิดเผย เคารพซึ่งกันเเละกัน รวมทั้งประสงค์ดีต่อกันเเละกันด้วย
ที่ศูนย์เเนะนำสำหรับผู้อพยพลี้ภัย(Språkvän/Flyktingguide) เเห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวสวีเดน เเละ คนต่างชาติจะสามารถ ติดต่อพบปะซึ่งกันเเละกันได้้อย่างง่ายดาย ท่านต้องการที่จะติดต่อพบปะซึ่งกันเเละกันหรือไม่? ยินดีต้อนรับ!
สมัคร/เบอร์โทรศัพท์: www.goteborg.se/sprakvan 031-367 9167, 031-367 9168