Statistik- verksamheten i siffror

Statistikrapport över nyckelsiffror på vad vi gjort sedan starten 2003.

juni 2018

Antal matchningar (räknat i hushåll sedan 2003) 

I Språkvän/Flyktingguide möts människor som kanske inte skulle mötas annars. Hittills har över 6000 hushåll (och ännu fler personer) matchats och sammanförts i personliga kontakter som vi förmedlat. 

Till dessa ska räknas ett åtskilligt antal så kallade spontana matchningar mellan deltagare som fått kontakt med varandra genom andra aktiviteter, så som gruppträffar och studiecirkelgrupper.

Gruppaktiviteter, gruppträffar 

Vi har också genomfört (sedan 2003): 

121 gruppträffar och andra aktiviteter (ca 14 per år; vissa öppna eller allmänna, andra riktade). Några exempel på gruppaktiviteter som vi genomfört: skridskoåkning, spelkväll, opera, teater, Sveriges matcher i fotbolls-EM, guidad tur på muséer...

Studiecirklar, kurser

Antal studiecirkelgrupper som genomförts i egen regi eller genom samarrangemang och samarbete med andra),  samlade siffror sedan 2010: 

118 studiecirkelgrupper (bland annat sim- och cykelkurser, foto, museum, språkpromenad, jogging, mat och prat).

Studiecirklar på/i gång: cykelkurs, Café Zahra, fotogrupp, museumgrupp, hjärt- och lungräddning.

Vem/vilka behöver vi mest just nu?

Under alla år som Språkvän/Flyktingguide Göteborg funnits har intresset aldrig varit så stort som nu för att engagera sig i det inkluderingsarbete som är så viktigt för den sociala integrationen. Många hundra hushåll har anmält sig och väntar på att bli ihopmatchade med varandra. Det är glädjande. Vi jobbar på så gott vi kan med att skapa kontaktytor genom matchningar, gruppträffar och studiecirkelgrupper.

Alla som vill mötas i de kontakter som vi förmedlar är välkomna att anmäla sig till oss - alltid. Våra behov för verksamheten varierar dock över tid med vilka som anmäler sig och önskemålen på matchning/kontakt. Just nu ser behoven ut ungefär så här...

Flyktingar/invandrare, mer eller mindre nya i Sverige - vi söker fler av er som är:

  • äldre kvinnor och män, 50 år och uppåt
  • unga tjejer 18 år och uppåt
  • familjer med (små)barn.

Gå till anmälningssidan: träffa en språkvän. Du kan anmäla dig direkt i ett webbformulär eller genom att skicka in en anmälningsblankett.

Etablerade göteborgare/svenskar som vill bli guider och språkvänner - vi söker fler av er som är:

  • män i alla åldrar, men särskilt mellan 18-45 år
  • kvinnor 18 år och uppåt.

Gå till anmälningssidan: bli språkvän. Du kan anmäla dig direkt i ett webbformulär eller genom att skicka in en anmälningsblankett.