Foto: Lotta Duse

Integrationscentrum

Integrationscentrum Göteborg, som Språkvän/Flyktingguide är en del av, är en mötesplats för nyanlända, andra invandrare och svenskar. På Integrationscentrum arbetar vi med lärande, möten och integration på många olika sätt, också för dig som i ditt yrke möter personer som är nya i Sverige.

Integrationscentrum - en mötesplats för lärande och delaktighet

Integrationscentrum Göteborg är en mötesplats där nyanlända, andra invandrare och svenskar kan göra många olika saker. Du kan till exempel gå kurs om Sverige i samhällsorientering, få hjälp på ditt eget språk på informationskontoret och i det individuella introduktionsstödet, gå på temakvällar och lära känna Göteborg på stadsvandringar. Du kan också vara med i Språkvän/Flyktingguide och i mentorprogrammet Vägvisaren.

Alla sakerna hänger ihop - för att skapa förutsättningar för integration.

Du kan läsa mer om Integrationscentrum som en mötesplats - klicka här för att hämta pdf.