Flyktingguide/Språkvän Göteborg

Om oss

Språkvän/Flyktingguide på Integrationscentrum Göteborg, är en välkomnande mötesplats sedan 2003. Vi hjälper svenskar och nykomna invandrare/flyktingar att träffas socialt - genom matchningar (personliga kontakter), studiecirklar, gruppträffar och andra aktiviteter.

Integrationscentrum - organisationen

Språkvän/Flyktingguide är en del av Integrationscentrum Göteborg, som även innefattar Samhällsorientering och Cirkulär migration. Enheten tillhör verksamhetsområdet Integration på Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

Läs mer om Språkvän/Flyktingguide på länkarna här under.

Vårt uppdrag

Statistik sedan 2003

Länsstyrelseprojekt i Göteborg

Frågor och svar (FAQ)

Nyhetsbrev