Projektkonferens

En nationell slut- och spridningskonferens om integration, segregation och social hållbarhet. Om vad som händer när människor möts och när de inte möts alls. Om våra erfarenheter av 14 års aktivt integrationsarbete, det nya datasystemet Integra, fritt nationellt material för marknadsföring och mycket, mycket mer...

Konferensmaterial forts.

"Tack för en mycket spännande och inspirerande konferens!"

Tack för att ni gjorde den till en fröjdefull slut- och spridningskonferens av vårt projekt med Länsstyrelsen! För er som missade:

  • vi delade med oss av våra erfarenheter från 14 års aktivt integrationsarbete sedan starten 2003.
  • vi presenterade vårt nya datasystem, Integra, som hjälper oss med tre saker:
  1. matchningar (mellan individer, familjer och smågrupper),
  2. gruppaktiviteter eller events
  3. studiecirklar eller kursaktivitet.

Tre i ett! Ett dataverktyg för den utmaning vi har framför oss med att korta tiderna till matchning och studiecirklar samt arbeta mer effektivt med vårt uppdrag - att få människor att mötas som inte brukar mötas.

Presentationerna från konferensen finns att hämta som pdf ovan.

Bilder från konferensen läggs i första hand upp på vår facebooksida, www.facebook.com/flyktingguide.

Nationellt marknadsföringsmaterial för marknadsföring

Inom ramen för vårt projekt med Länsstyrelsen har vi utöver Integra, också arbetat fram ett nationellt marknadsföringsmaterial (se ovan i pdf samt i jpeg på vår facebooksida) som är tänkt att underlätta marknadsföring av flyktingguide- och motsvarande verksamheter runt om i Sverige. Materialet kan användas fritt såväl lokalt som nationellt.