Projekt med Länsstyrelsen

Hur mobiliserar vi nationellt fler frivilliga i flyktingguidearbete? Med den frågan har vi i Språkvän/Flyktingguide Göteborg sökt och fått medel till huvudsakligen två strategiska aktiviteter i flyktingguidearbetet - datasystem och marknadsföring.

Projektets mål:

  • att utveckla ett webbaserat databasverktyg för att underlätta och effektivisera arbetet med sociala matchningar mellan svenskar och nyanlända, samt
  • att arbeta fram ett marknadsföringsmaterial som kan användas av de som önskar sådant stöd (produktionskostnaden åvilar Göteborgs Stad, eventuella annonseringskostnader bärs av intresserade parter som vill använda materialet).

Det högre målet för projektet är att på frivillig väg främja social integration som bygger på personliga möten och ömsesidig delaktighet. Marknadsföring och webbaserad databas, tror vi, är viktiga strategiska delar i det arbetet.

Projekttid

Projekttiden har förskjutits så att det löper från och med mars 2015 till och med juni 2016.

Om du vill veta mer om projektet

Vid frågor om projektet kontakta:
Lahdo Bulun
Telefon: 031-367 91 67
E-post: Lahdo.Bulun@socialresurs.goteborg.se

Välkommen!

Länkar till relaterade sidor, information