Material, nationellt

Språkvän/Flyktingguide Göteborg har i ett nationellt uppdrag samfinansierat av Länsstyrelsen, utvecklat ett webbaserat datasystem, Integra, samt ett paket av marknadsföringsmaterial som kan användas fritt av alla som vill, såväl lokalt som nationellt. Materialet är tänkt att underlätta kommunikation och marknadsföring av flyktingguide/ språkvän och motsvarande verksamheter runt om i Sverige.

Integra effektiviserar

Datasystemet Integra kan användas i sin helhet eller valda delar; det hjälper oss att administrera våra huvudprocesser:

  • administrera sociala matchningar mellan nyanlända göteborgare och etablerade (mellan individer, familjer och smågrupper),
  • administrera gruppaktiviteter eller events (av engångskaraktär)
  • administrera studiecirklar eller kursaktivitet (av flergångskaraktär).

Datasystemet Integra är ett verktyg i tiden för den utmaning som vi delar med många andra - att skapa ett mer inkluderande samhälle genom små som stora möten mellan människor som inte brukar mötas. Den goda viljan att engagera sig kan åstadkomma stora resultat med relativt små resurser, dock bara om den tas omhand på rätt sätt och i rätt tid, det vill säga utan långa väntetider (till matchning eller aktivitet). Integra är ett hjälpmedel som effektiviserar det arbetet.

Marknadsföringsmaterialet mobiliserar - ta en titt eller ladda ner det

Inom ramen för samma uppdrag har vi också arbetat fram ett nationellt marknadsföringsmaterial (se i pdf nederst på denna sida samt i jpeg, gallerivy, på vår Facebooksida). Om Integra effektiviserar administrationen är syftet med marknadsföringsmaterialet att mobilisera de goda krafterna i frivilligt engagemang och underlätta rekrytering av deltagare i flyktingguide- och motsvarande verksamheter runt om i Sverige. Materialet för marknadsföring har också samfinansierats med medel från Länsstyrelsen, det är fritt och frivilligt att användas såväl lokalt som nationellt.

  • Vill du snabbt bläddra igenom materialet och se bilderna? Klicka här!

Om du vill veta mer

Vid frågor om datasystemet Integra eller det nationella marknadsföringsmaterialet, kontakta:
Lahdo Bulun
E-post: Lahdo.Bulun@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-367 91 67