Foto: Marit Lissdaniels

Nationellt

Möt hela världen i Sverige! Bli språkvän och flyktingguide i Göteborg, fadder eller kompis i Stockholm och Helsingborg, kontakt i Malmö, mentor eller vägvisare i Röda Korset, samhällsguide i Uddevalla... Olika namn på samma sak och syfte: integration i praktiken genom gränsöverskridande möten som inkluderar. Vill du inkludera och bli inkluderad?

Språkvän/Flyktingguide nationellt

Integrationsfrågan går bortom vanliga kommun- och organisationsgränser. Språkvän och andra liknande verksamheter finns runtom i landet. Här kan du se var och anmäla dig lokalt där du bor.

Längre ner på den här sidan, ser du också vilka kommuner och organisationer som fått pengar till att starta upp sådan verksamhet.

Nationellt Länsstyrelseprojekt i Göteborg

Hur mobiliserar vi nationellt fler frivilliga i flyktingguidearbete? Med den frågan har vi i Språkvän/Flyktingguide Göteborg fått projektmedel till huvudsakligen två strategiska aktiviteter i flyktingguidearbetet - ett webbaserat datasystem samt marknadsföring. Klicka här för att läsa mer om projektet som avslutades med en slut- och spridningskonferens i december 2016.

Kommuner som fått medel från Länsstyrelsen för flyktingguide eller liknande verksamhet

En lång rad kommuner och organisationer har under de senaste åren beviljats statliga projektbidrag av Länsstyrelsen (så kallade § 37 medel) till att starta flyktingguideverksamhet. I dokumenten nedan ser du Länsstyrelsens sammanställning över de kommunerna och organisationerna.