Frågor och svar

Vissa frågor har återkommit sedan Språkvän Göteborg startade 2003. I avsnittet här under har vi samlat svaren på sådana frågor. Skulle du ha andra frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.

Frågor om matchning eller personlig kontakt

Får jag någon ersättning?

Nej, som frivillig deltagare eller språkvän får du ingen ekonomisk ersättning. Det gäller både nyanlända och etablerade språkvänner, ni deltar frivilligt eller ideellt.

Om ni som är ihopparade/matchade väljer att göra saker som kostar pengar rekommenderar vi:

 • att var och en betalar för sig själv,
 • att ni undviker alltför dyra aktiviteter samt
 • att ni pratar om eventuella ekonomiska begränsningar.

Tips: Anmäl er gärna tillsammans till våra matchnings- och språkvänsmingel och andra aktiviteter när vi bjuder in. Det är gratis och erbjuder dessutom en möjlighet att träffa andra deltagare. Aktiviteterna syftar till att svenskar och nyanlända invandrare möts.

Vem kan träffa en språkvän?

Du som är mer eller mindre nyanländ i Sverige och Göteborg kan anmäla dig för att träffa en språkvän om du:

 • är minst 18 år
 • har uppehållstillstånd (dvs. inte asylsökande)
 • bor i eller nära Göteborg
 • förstår och kan prata lite svenska, minst muntlig B-nivå SFI, samt
 • vill vara aktiv och engagerad i en personlig kontakt på fritiden som vi ordnar.

Vem kan bli språkvän?

Du som har fyllt 18 år, är etablerad i samhället och språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund har ingen betydelse) och vill göra en frivillig insats på fritiden kan ställa upp som språkvän. Du kan vara en person, familj eller grupp, ett företag eller förening.

Vad gör jag som språkvän?

Som språkvän engagerar du dig frivilligt/ oavlönat på fritiden med att guida, välkomna och språkträna en person eller familj som är nyanländ. Du underlättar för nyanlända att komma in i samhället - inte minst genom social inkludering och personliga kontakter. Att träffas socialt och ha roligt tillsammans är en bra början på hur vi genom gränsöverskridande möten bygger ett "inkluderande vi" samtidigt som vi bryter utanförskap.

Hur länge pågår kontakten?

Matchningen pågår i ungefär 9-12 månader eller så länge ni matchade vill att den ska pågå. Det är ni som bestämmer detta tillsammans. Avslutningsmöten med oss sker vid behov. Vi försöker att erbjuda nya eller extra kontakter för er som vill ha det.

Kan jag avbryta kontakten om det inte skulle fungera?

Ja, matchningen pågår bara så länge ni båda vill, den är hela tiden frivillig och kravlös. Vi hjälper till med ett bra avslut ifall det skulle behövas. Om du vill kan du få en ny kontakt eller matchning.

Vad gör man när man träffas?

Ramarna för att mötas genom en matchning i Språkvän Göteborg är desamma men innehållet i kontakterna eller matchningarna varierar. En del träffas för att umgås och prata. Andra hittar på saker att göra tillsammans, kanske utifrån gemensamma eller nya intressen. Det bestämmer ni tillsammans. Det viktiga är att se varandra och ha roligt ihop.

Tips: se även råd, tips och viktig information (som vi går igenom med er första gången ni träffas på ert presentationsmöte hos oss) för att underlätta att ni får en bra start på er matchning.

Varför har jag inte blivit matchad?

Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader. Hur lång tid beror på flera saker. Det är mycket som ska stämma överens. Om det skulle ta lång tid uppskattar vi om du följer upp din anmälan och kontaktar oss. Det kan till exempel bli långa väntetider:

 • när vi inte har någon av samma kön att matcha dig med eller
 • när vi inte har deltagare med samma önskemål som dina eller
 • när vi har väldigt många som anmäler sig till verksamheten (för matchning eller studiecirklar).

Kan jag snabba på en matchning om jag inte vill vänta?

Ja, till viss del om du följer upp din anmälan. Besök eller kontakta oss om du vill ha en matchning snabbt eller om din matchning har dröjt. Vi försöker att prioritera de som följer upp sin anmälan.

Måste jag kunna svenska för att vara med i Språkvän Göteborg?

Ja, men det räcker att du kan lite svenska för att anmäla dig (minst muntlig B-nivå i SFI). För att kontakten ska fungera är det viktigt att ni förstår varandra och kan göra er förstådda.

Vem matchas med vem?

Ingen matchning är den andra lik. Men generellt är det beröringspunkter mellan er, mellan era önskemål, erfarenheter och intressen, som styr vem som sammanförs med vem.

Matchar ni olika kön med varandra?

Nej, vi matchar med samma kön om det är en individuell kontakt mellan två personer (kvinna-kvinna, man-man). Vid familje- eller gruppmatchningar däremot spelar könet ingen roll (person-grupp, person-familj, familj-familj/grupp).

Kan man ha flera matchningar/kontakter?

Ja, om du vill och har tid får du gärna engagera dig i två eller fler matchningar (samma sorts eller olika).

Kan jag få ett intyg eller diplom på att jag engagerat mig i Språkvän Göteborg?

Ja, du som vill kan få vårt diplom för att du engagerat dig i en matchning (dock tidigast efter sex månaders kontakt).

Frågor om matchnings/språkvänsmingel och andra aktiviteter

Måste jag som språkvän delta i era andra aktiviteter?

Nej, alla våra aktiviteter är frivilliga - du väljer och bestämmer vad du vill delta i.

Övriga frågor

Har ni en facebooksida jag kan anmäla mig på?

Språkvän Göteborg finns på Facebook (www.facebook.com/SprakvanGoteborg) under samma namn för dig som vill följa oss där - men anmäler dig gör du på vår webb här:

Kan ni åka ut och informera om Språkvän Göteborg?

Ja, ju fler som känner till Språkvän, desto bättre. Kontakta oss om du vill att vi ska komma till din arbetsplats, skola eller förening för att informera om vad vi gör. Vi är också tacksamma om du vill sprida vår information.

Får vi använda era bilder och texter från sajten?

Vi blir enbart glada om du hjälper till att sprida budskap från Språkvän/Flyktingguide och citerar oss. Men snälla, glöm inte att uppge källa!