Foto: Roja Jadidodoleslam

Frågor och svar

Vissa frågor har återkommit sedan Språkvän Göteborg startade 2003. I avsnittet här under har vi samlat svaren på sådana frågor. Skulle du ha andra frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.

Frågor om matchning eller personlig kontakt

Får man någon ersättning?

Nej, man får ingen ekonomisk ersättning för att vara med i Språkvän Göteborg (varken nyanlända eller guider/språkvänner). Ni deltar båda frivilligt eller ideellt. 

Om ni som är ihopparade/matchade väljer att göra saker som kostar pengar rekommenderar vi: 

 • att var och en betalar för sig själv, 
 • att ni undviker alltför dyra aktiviteter (alltför ofta) samt 
 • att ni pratar om eventuella ekonomiska begränsningar. 

Tips: Anmäl er gärna tillsammans till våra gruppträffar, studiecirklar och andra aktiviteter, de är gratis och erbjuder dessutom en möjlighet att träffa andra deltagare. De syftar också till att svenskar och nyanlända invandrare möts över gränser.

Vem kan träffa en guide och språkvän?

Du som är mer eller mindre nyanländ i Sverige och Göteborg kan anmäla dig för att träffa en guide och språkvän om du: 

 • är minst 18 år
 • har uppehållstillstånd (dvs. inte asylsökande)
 • bor i eller nära Göteborg
 • förstår och kan prata lite svenska, minst muntlig B-nivå SFI, samt
 • vill vara aktiv och engagerad i en personlig kontakt på fritiden som vi förmedlar.

Vem kan bli guide och språkvän? 

Du som fyllt 18 år, är etablerad i samhället och språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund har ingen betydelse) och vill göra en frivillig insats på fritiden kan ställa upp som flyktingguide och språkvän. Du kan vara en person, familj eller grupp, ett företag eller förening (organisationer kan exempelvis bjuda in oss på aktiviteter eller sponsra våra gruppträffar). 

Vad gör jag som guide och språkvän? 

Som guide och språkvän engagerar du dig frivilligt och oavlönat på fritiden med att guida, välkomna och språkträna nyanlända. Du underlättar för nyanlända att komma in i samhället - inte minst genom social inkludering och personliga kontakter. Att träffas socialt och ha roligt tillsammans är en bra början på hur vi genom gränsöverskridande möten bygger ett "inkluderande vi" - samtidigt som vi bryter utanförskap. 

Hur länge pågår kontakten? 

Matchningen pågår i ungefär 9-12 månader eller så länge ni matchade vill att den ska pågå (gärna regelbundet några timmar i månaden på en eller ett par träffar - det är ni som bestämmer detta tillsammans. Avslutningsmöten med oss sker vid behov. Vi försöker att erbjuda nya eller extra kontakter för de som vill ha det.

Kan jag avbryta kontakten om det inte skulle fungera?

Ja, matchningen pågår bara så länge ni båda vill, den är hela tiden frivillig och kravlös. Vi hjälper till med ett bra avslut ifall det skulle behövas. Om du vill kan du få en ny kontakt. På samma sätt kan du få mer än en kontakt.

Vad gör man när man träffas? 

Ramarna för att mötas genom en matchning i Språkvän Göteborg är desamma men innehållet i kontakterna eller matchningarna varierar. En del träffas för att umgås och prata. Andra hittar på saker att göra tillsammans, kanske utifrån gemensamma eller nya intressen. Det är ni som bestämmer - tillsammans. Det viktiga är att se varandra och ha roligt ihop. 

Tips: kom gärna tillsammans med din matchning/kontakt på våra gruppträffar några gånger per termin - de är gratis och erbjuder dessutom en möjlighet att träffa andra deltagare. Ni är också välkomna att anmäla er till våra studiecirkelaktiviteter (gratis och frivilliga på kvällstid). Läs mer på under sidan 'Aktiviteter'.

Tips: se även råd, tips och viktig information (som vi går igenom med er första gången ni träffas på ert presentationsmöte hos oss) för att underlätta att ni får en bra start på er matchning.

Kan jag anmäla mig nu men matchas senare?

Ja, om du inte kan gå in i en matchning nu, tex. på grund av en längre utlandsresa, kan du ändå anmäla dig, men matchas senare när det passar bättre.

Varför har jag inte blivit matchad? 

Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader. Hur lång tid beror på flera saker. Det är mycket som ska stämma överens. Om det skulle ta lång tid uppskattar vi om du följer upp din anmälan och kontaktar oss. Det kan till exempel bli långa väntetider (mer än fyra månader): 

 • när vi inte har någon av samma kön att matcha dig med eller 
 • när vi inte har deltagare med samma önskemål som dina eller 
 • när vi har väldigt många som anmäler sig till verksamheten (för matchning eller studiecirklar). 

Kan jag snabba på en matchning om jag inte vill vänta? 

Ja, till viss del om du följer upp din anmälan. Besök eller kontakta oss om du vill ha en matchning snabbt eller om din matchning har dröjt. Vi försöker att prioritera de som följer upp sin anmälan. 

Måste jag kunna svenska för att vara med i Språkvän Göteborg?

Ja, men det räcker att du kan lite svenska för att anmäla dig (minst muntlig B-nivå i SFI). För att kontakten ska fungera är det viktigt att ni förstår varandra och kan göra er förstådda (på svenska eller annat språk). 

Vem matchas med vem?

Ingen matchning är den andra lik. Men generellt är det beröringspunkter mellan er, mellan era önskemål, erfarenheter och intressen, som styr vem som sammanförs med vem. 

Matchar ni olika kön med varandra?

Nej, vi matchar med samma kön om det är en individuell kontakt mellan två personer (kvinna-kvinna, man-man). Vid familje- eller gruppmatchningar däremot spelar könet ingen roll (person-grupp, person-familj, familj-familj/grupp). 

Kan man ha flera matchningar/kontakter?

Ja, om du vill och har tid får du gärna engagera dig i två eller fler matchningar (samma sorts eller olika). 

Hur anmäler jag mig till matchning i en språkfikagrupp?

Om du redan har anmält dig till en matchning eller personlig kontakt har vi redan dina uppgifter. Då räcker det med att du bara mejlar eller ringer oss för att anmäla ditt intresse till att matchas i en språkfikagrupp.

Om du däremot inte tidigare har anmält dig till Språkvän/Flyktingguide behöver du göra det så att vi får dina uppgifter, du anmäler dig lättast i en webbanmälan. Skriv att du är intresserad av språkfikagrupp. 

Kan jag få ett intyg eller diplom på att jag engagerat mig i Språkvän Göteborg?

Ja, du som vill kan få vårt diplom för att du engagerat dig i en matchning (dock tidigast efter sex månaders kontakt) och/eller i vissa av våra studiecirklar. 

Frågor om gruppträffar, aktiviteter och studiecirklar

Måste jag delta i era andra aktiviteter, så som studiecirklar och gruppträffar?

Nej, alla våra aktiviteter är frivilliga - det gäller även gruppträffar och studiecirklar, som i princip är gratis och öppna. Observera dock att anmälningskriterierna för våra studiecirklar varierar, vänligen läs dem noggrant. 

Vem får anmäla sig till er cykelkurs?

Endast nybörjare som vill lära sig och som dessutom hör till vår målgrupp. 
ANMÄLNINGSKRITERIER CYKELKURS: endast för dig som deltar i Språkvän Göteborg eller samhällsorienteringskursen för nyanlända i Göteborg. Deposition på 300 kr återlämnas vid godkänd närvaro på minst 70 %. (Obs! Anmälningskriterierna för vem som får anmäla sig till våra studiecirklar och kurser varierar! Läs noggrant vad som gäller för respektive studiecirkel eller kurs).

Kan jag hjälpa till i cykelkursen eller andra studiecirklar?

Ja, du kanske kan leda någon studiecirkel eller ställa upp som frivillig medhjälpare. Ring oss för mer information om du är intresserad och vill veta mer. 

Övriga frågor

Finns språkvän/flyktingguide eller motsvarande i andra kommuner?

Ja, men tyvärr inte i alla kommuner (och inte heller under samma namn). För att göra det lättare att hitta har vi sammanställt en lista över de som har sådan verksamhet, se länksamlingen här.

Tillsammans med några av dem har vi sedan 2010 bildat ett nätverk som syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att modellen lättare får större spridning nationellt. Nätverket har från starten bestått av Göteborg, Malmö samt Helsingborg. Men sedan 2015 har nätverket fått en mer lokal prägel och består numera av kommuner som ingår i Göteborgsregionen (GR). Du kan läsa mer om nätverket här.

Har ni en facebooksida jag kan anmäla mig på?

Språkvän Göteborg finns på Facebook (www.facebook.com/SprakvanGoteborg) under samma namn för dig som vill följa oss där - men anmäler dig gör du på anmälningssidan på vår hemsida. Välkommen!

Kan ni åka ut och informera om Språkvän/Flyktingguide Göteborg?

Ja, ju fler som känner till Språkvän, desto bättre. Kontakta oss om du vill att vi ska komma till din arbetsplats, skola eller förening för att informera om vad vi gör. Vi är också tacksamma om du vill sprida vår information.

Kan vårt företag/organisation sponsra eller bistå er på något sätt?

Ja! Några från en arbetsplats kan t.ex. gå ihop för en gruppmatchning med en eller ett par nyanlända (fördel: man kan hjälpas åt och delar på ansvaret). Har man inte tid att engagera sig i en matchning kanske man kan bidra på annat sätt - till exempel om man vill sponsra våra gruppaktiviteter/gruppträffar eller ha oss i åtanke vid olika evenemang. Med god vilja är det mesta möjligt. 

Frågor om material, copyright, m.m. 

Får vi använda era bilder och texter från sajten?

Vi blir enbart glada om du hjälper till att sprida budskap från Språkvän/Flyktingguide och citerar oss. Men snälla, glöm inte att uppge källa! Bilder och foton får dock inte användas utan tillstånd av hänsyn till våra deltagare/personerna.