Deltagarenkät

Deltagare som varit på presentationsmötet: har du två minuter till att svara på några frågor om presentationsmötet i din matchning?

Vi skulle uppskatta om du tar dig tid och svarar på några frågor om presentationsmötet i din matchning genom Flyktingguide/Språkvän Göteborg. Vad du som deltagare tycker är viktigt för att utveckla verksamheten och bli bättre.

Dina svar är anonyma, det vill säga vi vet inte vem som har svarat vad på frågorna.

Stort tack på förhand för din tid och medverkan.

Vid frågor

Om du undrar över något som rör deltagarutvärderingen är du välkommen att ringa eller kontakta oss.

Delta och svara på enkäten/frågorna

Klicka här för att komma till enkäten och svara på frågor om presentationen i din matchning/kontakt.

Tack än en gång för att du hjälper oss med dina svar.