Foto: Johnér

Bli språkvän?

Bli språkvän - för att nyanländas möte med Sverige också ska vara ett möte med svenskar. Många invandrare och flyktingar saknar kontakter med svenskar, men vill ha det. Vill du bli den kontakten? I Språkvän hjälper vi er att mötas och skapa kontakter med varandra som ni kan växa i tillsammans.

Så här går det till 

Det är okomplicerat och ömsesidigt. Du anmäler dig till oss ensam, med en vän eller eventuell familj. På samma sätt anmäler sig nyanlända. Baserat på era önskemål, erfarenheter och intressen matchar och sammanför vi er i ett presentationsmöte hos oss (kvinna-kvinna, man-man, familj-familj, grupp-grupp). Sedan fortsätter ni träffas själva på fritiden, så länge och så ofta ni vill.

Efter en tid följer vi upp om ni vill fortsätta/avbryta kontakten eller prova en ny eller extra. Kontakten är hela tiden frivillig och bygger på att ni möts med ömsesidig öppenhet och god vilja liksom bådas delaktighet och respekt. Att se varandra - och ha roligt - är viktigt. Det kan bli en lång kontakt eller kort bekantskap, kanske blir ni vänner. Det går inte att veta om ni inte träffas och prövar att lära känna varandra. Vill du pröva? 

Vem kan bli språkvän? 

Att bli språkvän kan vara något för dig som är över 18 år och: 

  • vill träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte (kanske någon som har samma arbetslivserfarenhet eller intressen som du), 
  • vill att nyanlända ska känna sig välkomna och hemma här och bidra till det direkt och personligen, 
  • vill hjälpa nykomna att träna svenska eller själv öva ett språk,  
  • vill träffa nya människor på våra mingel och andra aktiviteter eller hjälpa oss med dem som frivillig medhjälpare.

Din medverkan behövs!

Integration börjar i samhörighet. Det sker genom att människor möts och skapar personliga kontakter där man ser och inkluderar varandra. Därför behövs din medverkan. Välkommen att göra skillnad - för nyanlända och för dig själv. 

Anmäl dig och bli språkvän här

Anmäl dig som språkvän