Foto: Johnér

Språkfikagrupp

Integration börjar där människor möts. I Språkvän/Flyktingguide sker det främst genom våra personliga matchningar mellan göteborgare och nykomna invandrare/flyktingar. Men det goda, gränsöverskridande mötet kan också börja i våra språkfikagrupper.

Språkfika med nya fikakompisar

Nyanlända göteborgare och gamla göteborgare som gillar fika och folk - här möts ni!

Vi tror att alla gillar att fika och att fikor i sin enkelhet är ett bra sätt att möta nya människor på. Människor som inte brukar mötas kan göra det och bli språk- och fikakompisar. Framför allt handlar språkfikagrupperna om att mötas under lättsamma former och ha roligt tillsammans. Det är enkelt - alla fikar, alla kan vara med.

Vem kan vara med och när?

Vi försöker att bjuda in till och starta språkfikagrupper varje termin. Du som anmält intresse får mejl med flera olika tider och väljer en tid som passar dig.

Anmälan till språkfikagrupp

Obs! Om du redan har anmält dig till en matchning eller personlig kontakt har vi redan dina uppgifter. Då räcker det med att du bara mejlar eller ringer oss för att anmäla ditt intresse till att vara med i en språkfikagrupp.