Foto: Ahmed Mohammed

Mentorprogrammet Universitetsvän

Som ny i Sverige kan steget till universitetsstudier upplevas som krångligt och långt. Genom en kontakt med en mentor och universitetsvän kan man få informell kunskap och stärkas i sitt mål på vägen mot högre studier. Välkommen till en ny omgång av Mentorprogrammet Universitetsvän*.

En film från första omgången av Universitetsvän.

Ny i Sverige och intresserad av att studera på universitet?

Träffa en mentor och universitetsvän på Göteborgs Universitet!

Vi söker dig som är ny i Sverige och planerar att studera på universitet. Vi söker dig som vill träffa en aktiv student som blir din mentor och universitetsvän.

Vi söker dig som är ny i Sverige och planerar att studera på universitet. Vi söker dig som vill träffa en aktiv student som blir din mentor och universitetsvän.

Vem kan söka?

För att få en mentor bör du vara färdig med gymnasiet eller ha påbörjat universitetsstudier, ligga på minst D-nivå SFI eller kunna engelska. Det krävs också att du kan närvara på alla gruppträffar.

Programmet bygger på ömsesidigt utbyte

Du och din mentor får en introduktion och träffas på fyra gruppträffar med samtalsteman och övningar. Syftet är att ni, mentor och adept, kommer närmare varandra och att du som adept kommer närmare universitetsstudier. Allt på ett roligt och nyttigt sätt. Mentorprogrammet bygger på ömsesidigt lärande och utbyte. Efter gruppträffarna kan ni, mentor och adept, fortsätta att träffas på egen hand om ni vill.

Universitetsvän 4.0 HT-2018

Vill du ha en Universitetsvän i mentorprogrammet? Välkommen och anmäl dig till den fjärde omgången som startar på hösten 2018.

  • När? Träffarna sker: 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12 Klockan: 17-19.
  • Var? Göteborgs Universitet, adress/lokal meddelas senare när du får svar.
  • Hur? Anmäl dig direkt på länken här: http://bit.ly/2OcMlUf 
    Obs! Antalet platser är begränsat och tillsätts löpande; om det behövs gör vi ett urval för att få ihop en så bra gruppsammansättning som möjligt. Du får platsbesked och övrig information via mejl.
  • Sista anmälningsdag är 24/9.

Vill du veta mer?

Mejla eller ring om du har några frågor:

 

*Mentorprogrammet Universitetsvän är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Språkvän/Flyktingguide och Göta Studentkår.  V ä l k o m m e n !