Mentorprogrammet Universitetsvän

Som ny i Sverige kan steget till universitetsstudier upplevas som krångligt och långt. Genom en kontakt med en mentor och universitetsvän kan man få informell kunskap och stärkas i sitt mål på vägen mot högre studier. Läs om mentorprogrammet Universitetsvän.

En film från första omgången av Universitetsvän.

Ny i Sverige och intresserad av att studera på universitet?

Träffa en mentor och universitetsvän på Göteborgs Universitet!

Vi söker dig som är ny i Sverige och planerar att studera på universitet. Vi söker dig som vill träffa en aktiv student som blir din mentor och universitetsvän.

Vem kan söka?

För att få en mentor bör du vara färdig med gymnasiet eller ha påbörjat universitetsstudier, ligga på minst D-nivå SFI. Det krävs också att du kan vara med på alla gruppträffar.

Programmet bygger på ömsesidigt utbyte

Du och din mentor får en introduktion och träffas på fem gruppträffar med samtalsteman och övningar. Syftet är att ni, mentor och adept, kommer närmare varandra och att du som adept kommer närmare universitetsstudier. Allt på ett roligt och nyttigt sätt. Mentorprogrammet bygger på ömsesidigt lärande och utbyte. Efter gruppträffarna kan ni, mentor och adept, fortsätta att träffas på egen hand om ni vill.

Anmäl dig till Universitetsvän här! (VT 2020)

Är du ny i Sverige och intresserad av att studera på universitet? Sök till mentorprogrammet Universitetsvän!

  • NÄR? fem tillfällen med workshops/ gruppträffar på tisdagskvällar varannan vecka: 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5. Klockan: 17-19 (med fika från kl. 16.30).
  • VAR? Pedagogen på Göteborgs Universitet, rum meddelas senare med platsbesked.
  • ANMÄLAN, anmäl dig på länken här: https://forms.gle/Lru5rgkLrxBSZywW9
    OBS! Anmäl dig senast 27/2, platserna tillsätts löpande. Du får platsbesked ungefär en vecka efter sista anmälningsdag.

Har du frågor om programmet eller vill veta mer?

Mejla eller kontakta oss gärna om du har några frågor om mentorprogrammet Universitetsvän:

*Mentorprogrammet Universitetsvän är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Språkvän/Flyktingguide på Integrationscentrum. V ä l k o m m e n !