Mentorprogrammet Universitetsvän

Som ny i Sverige kan steget till universitetsstudier upplevas som krångligt och långt. Genom en kontakt med en mentor och universitetsvän kan man få informell kunskap och stärkas i sitt mål på vägen mot högre studier. Läs om mentorprogrammet Universitetsvän.

En film från första omgången av Universitetsvän.

Ny i Sverige och intresserad av att studera på universitet?

Träffa en mentor och universitetsvän på Göteborgs Universitet!

Vi söker dig som är ny i Sverige och planerar att studera på universitet. Vi söker dig som vill träffa en aktiv student som blir din mentor och universitetsvän.

Vem kan söka?

För att få en mentor bör du vara färdig med gymnasiet eller ha påbörjat universitetsstudier, ligga på minst D-nivå SFI. Det krävs också att du kan närvara på alla gruppträffar.

Programmet bygger på ömsesidigt utbyte

Du och din mentor får en introduktion och träffas på fem gruppträffar med samtalsteman och övningar. Syftet är att ni, mentor och adept, kommer närmare varandra och att du som adept kommer närmare universitetsstudier. Allt på ett roligt och nyttigt sätt. Mentorprogrammet bygger på ömsesidigt lärande och utbyte. Efter gruppträffarna kan ni, mentor och adept, fortsätta att träffas på egen hand om ni vill.

Anmälan till Universitetsvän HT-2019

Är du ny i Sverige och intresserad av att studera på universitet? Sök till mentorprogrammet Universitetsvän!

  • NÄR? fem tillfällen med workshops/ gruppträffar på tisdagar varannan vecka: 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 3 december. Klockan 17-19 (med fika från kl. 16.30).
  • VAR? Pedagogen på Göteborgs Universitet, lokal meddelas senare med platsbesked/ svar.
  • ANMÄLAN:
    OBS! Tiden för anmälan har gått ut för denna omgång! Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga för programmet.

  • Obs! Anmäl dig senast 22/9. Platserna är begränsade och tillsätts löpande; vi gör ett urval för att få en så bra gruppsammansättning som möjligt. Du får platsbesked ungefär en vecka efter sista anmälningsdatum.

Har du frågor om programmet eller vill veta mer?

Mejla eller kontakta oss gärna om du har några frågor om mentorprogrammet Universitetsvän:

*Mentorprogrammet Universitetsvän är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Språkvän/Flyktingguide på Integrationscentrum. V ä l k o m m e n !