Foto: Lotta Duse

Gruppaktiviteter

Språkvän/Flyktingguide är en frivillig mötesplats för integration och inkludering i praktiken. Vi hjälper svenskar och nykomna invandrare att träffas socialt i matchningar eller personliga kontakter. Dessutom bjuder vi in till gruppaktiviteter, studiecirklar och andra aktiviteter som också syftar till möten mellan nyanlända och gamla göteborgare.

Välkommen till våra gruppträffar och aktiviteter om du vill inkludera - och bli inkluderad.

Gruppaktiviteterna är frivilliga och öppna

Du som deltar i Språkvän Göteborg får inbjudan till gruppaktiviteter eller gruppträffar (normalt via mejl och vår facebooksida). De är frivilliga och, för det mesta, gratis och öppna. Ibland får alla deltagare inbjudan, ibland bara vissa, det beror på vad vi arrangerar (och ibland också med vem). Du kan komma själv eller med familj, tillsammans med eventuell matchning/kontakt eller en vän.

Exempel på gruppaktiviteter 

Gruppträffar som vi arrangerar syftar till att svenskar och invandrare möts gränsöverskridande - och har roligt tillsammans. Exempel på gruppaktiviteter som vi genomfört tidigare är:

  • muséer, teater, opera,  
  • Universeum, Liseberg,
  • fotboll, ishockey, skridskor, bowling och boule,
  • Borås djurpark, Ullared, Elfsborgs fästning,
  • Slottsskogen, Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen,
  • föreläsningar kring migration och integration, kultur och identitet,
  • högtider som Lucia- och julfest med julbord.

Ett annat sätt att mötas och se Göteborg

Med gruppaktiviteterna vill vi skapa ett kompletterande forum för våra deltagare för att mötas, byta erfarenheter och kanske även lära känna varandra närmare. De syftar dessutom till att introducera/visa våra deltagare till nya aktiviteter och platser i och runt omkring Göteborg. Att känna till staden är viktigt för att kunna känna sig hemma här - och känna samhörighet med folket som bor här.

Källa till kunskap och förståelse

Vissa andra gruppaktiviteter, som föreläsningar och seminarier, syftar till att ge kunskap och information kring migrations- och integrationsfrågor i stort. Ökad kunskap ger större förståelse och bättre möjligheter att överbrygga kulturskillnader och se varandra i gränsöverskridande möten som inkluderar.