Foto: Marit Lissdaniels

Integration börjar i inkluderande aktiviteter där människor möts. I Språkvän sker det främst genom våra sociala matchningar mellan göteborgare och nykomna invandrare/flyktingar. Men man kan också mötas på de gruppträffar och andra aktiviteter som vi arrangerar.

Syfte: Syftet här är som i alla våra aktiviteter ett öppnare samhälle som är mer välkomnande och inkluderande och rymmer plats för alla. Med andra ord: integration på olika sätt och i olika former. Alla ska kunna bidra.

Läs mer och anmäl dig till våra övriga aktiviteter vid sidan om de vanliga språkväns-matchningarna:

Varmt välkommen till våra aktiviteter om du vill inkludera - och bli inkluderad.