Asylsökande


Du som är 16-18 år kan ansöka om att påbörja utbildning på Språkintroduktionsprogrammet. Har du gått på ett Språkintroduktionsprogram i en annan kommun kan du ansöka om att fullfölja utbildningen i Göteborg, även efter din 18 års dag.

Är du 16-18 år?

För att påbörja dina studier på Språkintroduktionsprogrammet, måste du bo i Göteborg och ha ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket. 

Är du över 18 år? Har du inte gått på ett språkintroduktionsprogram förut?

Du har inte rätt att påbörja ett språkintroduktionsprogram om du är över 18 år. 

Har du gått på Språkintroduktion i en annan kommun?

Om du är över 18 år men har påbörjat ett språkintroduktionsprogram i en annan kommun och nyligen flyttat till Göteborg. Då har du rätt att fortsätta din utbildning här. I din ansökan måste du visa ett intyg och din individuella studieplan från din förra skola.

Intyg och individuell studieplan

Intyget visar oss att du har gått på ett språkintroduktionsprogram innan du fyllde 18 år. Intyget visar också när du skrevs in och när du skrevs ut från skolan. Den individuella studieplanen visar vilka ämnen du har haft och hur länge dina studier planerades att pågå.