Foto: Skolverket

Minoritetsspråk

Om ditt barn tillhör någon av de nationella minoriteterna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) har barnet rätt till undervisning i minoritetsspråket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om det bara är en elev som vill läsa språket i kommunen.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Anmälan

Du anmäler ditt barn till modersmålsundervisning i minoritetsspråket på barnets skola och rektor på skolan beslutar.

Skolverkets information

Följ_denna_länk_och_läs_mer_om_de_nationella_minoritetsspråken_på_Skolverkets_hemsida