Foto: Skolverket

Minoritetsspråk


Om ditt barn tillhör någon av de nationella minoriteterna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) har barnet rätt till undervisning i minoritetsspråket.

De nationella minoritetsspråken

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om det bara är en elev som vill läsa språket i kommunen. 

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Språkcentrum erbjuder modersmålsundervisning som fjärrundervisning.

Anmälan

Du anmäler ditt barn till modersmålsundervisning i minoritetsspråket på barnets skola och rektor på skolan beslutar.

Skolverkets information

Läs på Skolverket.se om rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk.