Språk T

Här hittar du våra språk från T-T:

Tamil

Enhetschef: Sylwia Wieczorek Administratör: Helena Carlsson

Tagalog

Enhetschef: Eva Wiberg Administratör: Marjo Johansson

Teckenspråk

Enhetschef: Amor Segerhammar Administratör: Charlotta Rundberget

Telugu

Enhetschef: Amor Segerhammar Administratör: Charlotta Rundberget

Thailändska

Enhetschef: Eva Wiberg Administratör: Marjo Johansson

Tigrinja

Enhetschef: Ann-Charlotte Karnermo Administratör: Marjo Johansson

Tjeckiska

Enhetschef: Ann-Charlotte Karnermo Administratör: Marjo Johansson

Turkiska

Enhetschef: Amor Segerhammar Administratör: Charlotta Rundberget

Tyska

Enhetschef: Aldis Einarsdottir Administratör: Marjo Johansson