Språk D-F

Här hittar du våra språk från D-F:

Danska

Enhetschef: Aldis Einarsdottir Administratör: Marjo Johansson

Dari

Enhetschef: Eva Wiberg Administratör: Marjo Johansson

Engelska

Enhetschef: Ann-Charlotte Karnermo Administratör: Marjo Johansson

Estniska

Enhetschef: Aldis Einarsdottir Administratör: Marjo Johansson

Filipino

Enhetschef: Eva Wiberg Administratör: Marjo Johansson

Finska

Enhetschef: Amor Segerhammar Administratör: Charlotta Rundberget

Franska

Enhetschef: Amor Segerhammar Administratör: Charlotta Rundberget