Ekonomi

Här hittar du uppgifter till kontaktpersonen för ekonomifrågor

Administratör: Helena Carlsson
tel.031-3670454 helena.carlsson@educ.goteborg.se