Ett foto av två barn vid ett fönster som tittar på uppsatta bokstäver. Foto: Lo Birgersson

Förskolan

Förskolan och förskoleklass har ett pedagogiskt uppdrag att medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Språkcentrum i Göteborgs Stad anordnar modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass.

Information till elev och vårdnadshavare

Språkcentrum kan erbjuda förskolor och förskoleklasser stöd i arbetet med att medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål. Detta kallas modersmålsstöd och innebär att modersmålslärare regelbundet deltar i förskolans eller förskoleklassens pedagogiska verksamhet, så att barnen därigenom får möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Det är din förskola eller skola som beställer modersmålsstöd av Språkcentrum om ditt barn har behov av det.

Information till förskola

Om er förskola eller förskoleklass har behov av stöd i arbetet med att medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål, erbjuder Språkcentrum tjänsten modersmålsstöd.

Kontakta enhetschefen på Språkcentrum som ansvarar för det aktuella språket, för att få mer information om och beställa denna tjänst. Våra kontaktuppgifter finns här.