Fjärrundervisning

Genom fjärrundervisning kan elever som bor i kommuner utan tillgång till modersmålslärare få modersmålsundervisning eller studiehandledning. Även elever i Göteborgs stad kan få undervisning på distans.

För mer information kontakta Amor Segerhammar på Språkcentrum.

Amor Segerhammar