Språkcentrums kursutbud på gymnasiet läsår 21/22

Publicerad 19 mars 2021

Här finns information om Språkcentrums kursutbud på gymnasiet läsåret 21/22.

Ansökan sker via elevens gymnasieskola och det är rektorn på gymnasieskolan som beslutar om eleven får läsa sitt modersmål som modernt språk.

Fillista