”Att vara mellan språken” Studiehandledning för nyanlända elever Rapport från Språkcentrum, Göteborgs stad

Publicerad 8 november 2019

Catarina Schmidt, lektor i pedagogik, vid IDDP vid Göteborgs Universitet har på uppdrag av Språkcentrum i Göteborgs stad skrivit en rapport om studiehandledningens betydelse. Arbetet har gjorts i samarbete med Jämlik Stad.


”Det arbete som läggs ner lektion för lektion och vecka för vecka utgör en betydelsefull del av grund- och gymnasieskolans uppdrag i att stötta nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling samt för att förbereda dem inför att kunna delta i vårt gemensamma samhälle.”

Fillista