Språkcentrum samarbetar med övriga Europa

Publicerad 30 september 2016

Här kommer länken till EU-rapporten.

Vårt nätverkssamarbete med övriga Europa fortsätter.

Rapporten från år 2015 har publicerats.

http://ec.europa.eu/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf