För dig som har problem med spel om pengar


Spelberoendeteamet erbjuder kostnadsfri behandling för dig som har problem med spel om pengar och stöd för dig som är anhörig. Kontakta oss så bokar vi ett besök.

Du som är över 18 år, bor och är skriven i Göteborg är välkommen att kontakta oss för rådgivning eller för att boka en tid för besök.

Även du som är anhörig till någon som spelar för mycket kan få hjälp hos oss. Har du barn? Vi vet att barn påverkas när det finns beroendeproblem i en familj. Barnens perspektiv finns alltid med i behandlingen hos Spelberoendeteamet.

All rådgivning, behandling och stöd är kostnadsfri.

Inför ditt besök

Välkommen att ringa oss för att boka en tid för besök. Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Du behöver inte anmäla dig i receptionen när du kommer till din bokade tid. Slå dig bara ner i väntrummet så kommer din terapeut och hämtar dig. Du får gärna ta med dig en anhörig om du vill.

Det första besöket tar ungefär en timme. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt. Vi kommer att ställa frågor till dig för att få veta mer om din situation. Vi ger dig tips och råd, berättar om vad vi kan erbjuda och vilken hjälp som finns att få på andra ställen. Tillsammans kommer vi sedan fram till vilken fortsättning som blir rätt för dig.

Om behandlingen

Vi erbjuder behandling i grupp eller individuellt. Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av motiverande samtal (MI), vilket är det Socialstyrelsen rekommenderar i behandling vid spelproblem. Det här är exempel på teman som vi ofta arbetar med i behandlingen:

  • Vad är spelberoende? Varför får man ett spelberoende?
  • Hjärnans belöningssystem och förändringsprocess
  • Att fatta hållbara beslut
  • Tankefällor
  • Hantera längtan efter att spela
  • Risksituationer
  • Verktyg för att minska risken för återfall

Tillsammans formulerar vi ett tydligt mål för din behandling. Vi räknar med att du arbetar för att vara spelfri under hela behandlingstiden. Tillsammans ser vi också till att du får verktyg som hjälper dig hantera dina tankar och beteenden kring spel.

Vanliga tecken på spelproblem

Här kan du läsa om vanliga tecken på spelberoende

Självhjälp - det här kan du göra på egen hand

Här är några råd om vad du kan göra själv för att begränsa din möjligheter att spela

Informationsmaterial för utskrift: 

Folder för utskrift: Spelberoendeteam folder