För dig som är anhörig


Är du partner, förälder, vän eller på annat sätt anhörig till en person som spelar för mycket? Du kan få stöd av oss på Spelberoendeteamet.

Den som är anhörig till en person med spelproblem påverkas ofta negativt på olika sätt. Det är vanligt att känna sig orolig, ledsen eller maktlös. Man kan också känna sig sviken eller arg över att drabbats ekonomiskt av den andres spelande.

Samtalsstöd till dig som anhörig och dina barn

Vi på Spelberoendeteamet erbjuder råd och stöd om hur du kan hjälpa din närstående och hur du kan ta hand om dig själv. Hela familjen inklusive barn kan komma och tala om det som sker, men du kan också komma själv och prata om din egen situation. Samtalen kan till exempel handla om känslomässiga reaktioner, kommunikation eller hur du sätter gränser.

Kontakta oss så pratar vi om vad just du behöver i den situation du befinner dig i.

Stödgrupper för anhöriga

Spelberoendes förening i Göteborg erbjuder stödgrupper där du som anhörig kan träffa andra anhöriga i liknande situation och utbyta erfarenheter. Kontakta Spelberoendes förening för mer information om stödgrupperna.

Råd till dig som är anhörig

Här är några råd som är viktiga att tänka på om du är närstående till en person med spelproblem:

  • Ta hand om dig själv - det är vanligt att lägga allt fokus på den som spelar och att glömma bort sig själv.
  • Berätta för den som spelar hur du uppfattar situationen och uppmuntra honom eller henne att söka hjälp.
  • Hjälp den som spelar att begränsa tillgången till spel. Till exempel genom att spärra sig från spelsajter, eller att förvalta den andres ekonomi. Läs mer på sidan självhjälp - det här kan du göra på egen hand
  • Sätt gränser och håll fast vid dem.
  • Låna inte ut pengar. Skydda din egen ekonomi.
  • Uppmuntra till andra aktiviteter än spelande.
  • Acceptera aldrig hot eller misshandel.