Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vår förskola ligger i källarplan i Annedalsskolans huvudbyggnad. Förskolan har två avdelningar med verksamhet för barn mellan 1 och 5 år. Vi är sex pedagoger som arbetar för att lek, lärande och omsorg ska bilda en helhet i barnens utbildning hos oss.

Vår vision är att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som vistas hos oss. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Vi har ett nära samarbete med hemmen för att barnens utveckling mot att bli ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar ska främjas.

Leken och fantasin är viktiga delar

Lek är grunden för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Hos oss arbetar vi för att barnen ska ha utrymme för sin egen lek och fantasi samt möjlighet att delta i lek och aktiviteter som vi pedagoger erbjuder.

Våra miljöer används som verktyg för att främja barnens egen lek och fantasi. Därför anpassar vi dessa efter barnens intresse och behov.

Vi arbetar i tvärgrupper

Vi arbetar tematiskt i tvärgrupper mellan avdelningarna där vi använder språk, matematik, naturvetenskap, skapande, dans, musik, rytmik, sång, rörelse och experiment för att utforska och lära.

Vårt mål är att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna hos oss. Därför lägger vi stort fokus på att skapa bra relationer till varje barn och dess vårdnadshavare.

Välkomna till oss!

Nyfiken på förskolorna i Linné

Välkommen att träffa rektorer och de som jobbar med placering av barn i förskolan. Du får veta mer om förskolorna och hur du gör för att söka plats till ditt barn. Föräldrastödjare från Socialförvaltningen finns också på plats och berättar om sitt arbete.

När: Onsdag den 20 mars klockan 17.
Var
: Fjärde Långgatan 48. Ta högra hissen
upp till våning 9 så möter vi dig vid dörren.

Välkommen!