Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vår förskola är belägen på fjärde våningen i Annedalsskolans lokaler. Förskolan har verksamhet för barn mellan 1-5 år. Vi är sex pedagoger med stor kompetens som strävar efter att ha ett gott samarbete för att lyckas få lek, lärande och omsorg att bli en helhet av vår verksamhet.

I enlighet med läroplanen lägger vi i vår förskola grunden för ett livslångt lärande. Vår vision är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som vistas hos oss. Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna och sedda. Vi stimulerar barnens utvecklande och lärande samtidigt som vi erbjuder en trygg omsorg. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Vi har ett nära samarbete med hemmen för att barnens utvecklande mot ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar ska främjas.

Det första man möts av när man kommer till oss är vår stora gård med inspirerande och utmanande miljöer samt material för barnen. Våra lokaler är nyrenoverade med mycket ljusinsläpp och stora ytor. Vi har en ateljé där barnen kan få vara kreativa och skapa. Vår miljö är utformad för att främja barnens olika behov och utmana samt uppmana till fantasi, lek och lärande.

Vår pedagogiska verksamhet ger barnen möjlighet att leka och arbeta självständigt och tillsammans med sina kamrater. Vi utgår från barnens intressen och behov och låter dem få använda sig av språk, matematik, lek, bilder, skapande, dans, musik, rytmik, sång, rörelse, experiment m.m. för att utforska och lära sig mer om sig själva och sin omvärld.

Vårt mål är att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna. Därför lägger vi stort fokus på att skapa bra relationer till varje barn och dess vårdnadshavare.