Foto: GTC

Om Sommartekniker

Unga som går ut högstadiet med godkända betyg och studerar vidare på gymnasiet har en stor chans till arbete och ett bra liv. Med Sommartekniker vill vi skapa intresse för 8:e-klassare och unga i Torslanda och Biskopsgården kring tekniska yrken.

Genom att eleverna själva få prova på arbeten som kanske inte traditionellt förknippas med industri och där fokus ligger på attraktiv utveckling, spännande innovation, framtidens teknik och social gemenskap, vill vi ge dem motivation att läsa teknik och naturvetenskaplig linje på gymnasiet.

Tidigare sommarskola

Med Sommartekniker vill samverkanspartner ge unga en rättvis bild av framtidens industri. Visa på utveckling, digitalisering och möjligheter som finns för både tjejer och killar att få ett bra och spännande jobb efter gymnasiet.

Sommartekniker ingår i konceptet Sommarjobbare. Detta är ett modulsystem, enkelt utformat för att kunna plocka ihop olika skräddarsydda upplägg som enkelt kan anpassas till olika branscher som exempelvis, vård, industri, livsmedel med mera.

I Sommartekniker 2019 ligger fokus på industriella sektorn och yrkesrollen. Sommartekniker bygger på fem arbetsdagar som delas in i olika moduler döpta enligt alfabetet.

Varje modul har sitt eget fokus, syfte, mål och innehåll och olika samverkanspartners ansvarar för genomförande av modulen.

Gemensamt för upplägget i samtliga moduler är att de syftar till att öka kunskapen, förändra eventuella stereotypa föreställningar om arbetsvillkoren och medarbetarna samt skapa intresse för framtida studier eller arbete inom branschen.

Advisory board i Västra Hisingen

Drygt en månad senare presenterades idén sommartekniker för Advisory board där näringslivet i Västra Hisingen och stadsdelens förvaltning och bolag träffas. Här beslutades på sittande möte att köra vidare på Volvo Cars idé om att ge ett tjugotal unga åttonde klassare möjlighet att sommarjobba.

2018 års pilotprojekt blev lyckat och i år 2019 utökas detta med att ytterligare en stadsdel erbjuder elever i 8 klass jobb som Sommartekniker. I år består gruppen av totalt 28 elever, hälften tjejer och hälften killar från både Biskopsgården, Torslanda och Östra Göteborg. Här får de besöka olika arbetsplatser, testa på uppgifter, skapa kontakter i branschen och får arbetserfarenheter som de kan lägga till sin CV.

Sommarjobbare för framtidens industri

Med Sommartekniker vill samverkanspartner ge unga en rättvis bild av framtidens industri. Visa på utveckling, digitalisering och möjligheter som finns för både tjejer och killar att få ett bra och spännande jobb efter gymnasiet.

Sommartekniker ingår i konceptet Sommarjobbare. Detta är ett modulsystem, enkelt utformat för att kunna plocka ihop olika skräddarsydda upplägg som enkelt kan anpassas till olika branscher som exempelvis, vård, industri, livsmedel med mera.

I Sommartekniker 2019 ligger fokus på industriella sektorn och yrkesrollen. Sommartekniker bygger på fem arbetsdagar som delas in i olika moduler döpta enligt alfabetet.

Varje modul har sitt eget fokus, syfte, mål och innehåll och olika samverkanspartners ansvarar för genomförande av modulen.

Gemensamt för upplägget i samtliga moduler är att de syftar till att öka kunskapen, förändra eventuella stereotypa föreställningar om arbetsvillkoren och medarbetarna samt skapa intresse för framtida studier eller arbete inom branschen.

Vi som står bakom pilotsatsningen Sommartekniker är:

  • Volvo Car Corporation
  • Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium
  • Göteborgs Stad Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen
  • Göteborgs Stad Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg
  • SKF Tekniska Gymnasium
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • Business Region Göteborg