Foto: Peter Svenson

Vad är Sommarlovssatsningen?

Alla barn har rätt till roliga lov! Tack vare ett statsbidrag har Göteborgs Stad för tredje året i rad fått extra pengar för gratis lovaktiviteter på alla loven för barn och unga mellan 6-15 år.

Sedan 2016 har Göteborgs Stad fått bidrag till att ordna extra många gratis sommarlovsaktiviteter i staden för barn och unga mellan 6-15 år. I år får även staden pengar för att arrangera gratis aktiviteter på de andra loven. Alla aktiviteter finns på stadens Kalendarium.

Lovsatsningen har följande huvudspår:

• Aktiviteter där unga leder unga

• Familjerelaterade aktiviteter

• Läsfrämjande aktiviteter

• Läger och utflykter

• Aktiviteter med språkstöd

• Aktiviteter där en får skapa själv

Socialstyrelsen är dem som har delat ut stadsbidraget och mer information om bidraget kan du läsa på deras hemsida i länken nedan.

Syftet med bidraget är att fler barn ska få roliga lov fyllda med spännande aktiviteter oavsett familjens ekonomiska situation. Satsningen vill även bidra till ökad integration, motverka segregation och nya möten mellan barn med olika bakgrund.

Läs mer om Socialstyrelsens bidrag till sommarlovsaktiviteter>>

Läs mer om Socialstyrelsens bidrag till de andra loven

 

Fillista