Foto: Peter Svenson

Vad är Lovsatsningen?

Alla barn har rätt till roliga lov! Tack vare ett statsbidrag har Göteborgs Stad för tredje året i rad fått extra pengar för gratis lovaktiviteter på alla loven för barn och unga mellan 6-15 år.

Sedan 2016 har Göteborgs Stad fått bidrag till att ordna extra många gratis sommarlovsaktiviteter i staden för barn och unga mellan 6-15 år. I år får även staden pengar för att arrangera gratis aktiviteter på de andra loven. Alla aktiviteter finns på stadens Kalendarium.

Lovsatsningen har följande huvudspår:

• Aktiviteter där unga leder unga

• Familjerelaterade aktiviteter

• Läsfrämjande aktiviteter

• Läger och utflykter

• Aktiviteter med språkstöd

• Aktiviteter där en får skapa själv

Syftet med regeringsbidraget är att:

  • Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under alla lov
  • Utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Socialstyrelsen är dem som har delat ut stadsbidraget och mer information om bidraget kan du läsa på deras hemsida i länken nedan.

Läs mer om Socialstyrelsens bidrag till sommarlovsaktiviteter>>

Läs mer om Socialstyrelsens bidrag till de andra loven

 

Fillista