Illustration: Soja Film

Vill ni ta emot en sommarjobbare?

Är du intresserad av lite ungdomlig hjälp i semestertider? Du är inte bara med och bidrar till möten mellan generationer, du ser också till att stadens ungdomar får en fot in i arbetslivet. Sommarjobben inspirerar ofta till studie- och yrkesval, så kanske är det dina framtida kollegor du möter för första gången.

Registrera arbetsplatser

Är du en kommunal verksamhet som vill vara med och bidra till att Göteborgs ungdomar får en meningsfull sysselsättning i sommar? Toppen! Här kan du registrera era platser i systemet. Välj ett arbetsområde för de platser ni registrerar. Ni kan läsa om våra arbetsområden under flikarna Du som går i grundskola eller Du som går i gymnasiet.

Registrera platser

Filmen visar hur du registrerar sommarjobbsplatser hos oss.

Vilket ansvar har Arbetsmarknad och vuxenutbildning?

Arbetsgivaransvar

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har arbetsgivaransvaret. Det är vi som betalar ut lönen till ungdomarna och samordnar anställningarna. Det är även vi som fattar beslut om en ungdom behöver avsluta sin anställning hos er. Om det eventuellt inte skulle fungera med sommarjobbaren kommer vi ut till er arbetsplats och för i första hand en dialog med berörd ungdom och handledare.

Försäkring

Sommarjobbaren är försäkrad via Arbetsmarknad och vuxenutbildning hos AFA försäkringar, TFA-KL.

Ledighet

Ledighet beviljas i undantagsfall och bara av Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Exempelvis om sommarjobbarens skola slutar efter/börjar tidigare än sommarjobbperioden. Ledighet för resor beviljas inte.

Utdrag ur belastningsregistret

Om din arbetsplats kräver utdrag ur belastningsregistret begär Arbetsmarknad och vuxenutbildning in och kontrollerar det innan sommarjobbaren börjar arbeta hos er.

Lön

Hela lönen betalas ut vid ett tillfälle även om arbetsperioden sträcker sig över ett månadsskifte. Lönen baseras på de tjänstgöringsrapporter som arbetsplatsen lämnar in efter slutförd period.

Vilket ansvar har arbetsplatsen?

Arbetsmiljöansvar

Vi som arbetsgivare har tillsammans med er på arbetsplatserna ett delat arbetsmiljöansvar. Det är därför viktigt att ni går igenom en riskbedömning med sommarjobbaren samt informerar om säkerhetsföreskrifter, utrymningsvägar och var brandsläckare finns. Läs mer om arbetsmiljö för ungdomar på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Under sommarjobbens första period kommer vi att besöka er för att säkerställa arbetsmiljöarbetet.

Handledare

Arbetsplatsen står för handledare. Planera även vem som ersätter en handledare som blir sjuk eller är ledig.

Arbetsuppgifter

Arbetsplatsen står för arbetsuppgifter. Sommarjobbaren får inte ersätta ordinarie personal eller lämnas ansvarig för någon verksamhet. Planera vad som kommer vara sommarjobbarens huvudsakliga arbetsuppgifter och hur ska de utföras på ett säkert sätt. Fundera även över vad sommarjobbaren inte får göra i er verksamhet.

Arbetstiden

Arbetstiden för gymnasieelever är åtta timmar/dag och för grundskoleelever sex timmar/dag, exklusive 30-60 minuter lunchrast. Sommarjobbaren får inte arbeta på helger. Arbetsdagen får starta tidigast kl 7:00 på måndagar, övriga veckodagar tidigast kl 6:00. Arbetsdagen slutar senast kl 19:00.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till någon av er på arbetsplatsen. Informera sommarjobbaren om vilket telefonnummer hen ska ringa för att sjukanmäla sig.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ring eller mejla oss som jobbar med sommarjobben i Göteborgs Stad.