Arbetsuppgifter och aktiviteter

Våra aktiviteter bygger på dina intressen och behov. De utförs både själv och i grupp.

Köksarbete

 • Bakning
 • Dukning inför lunch
 • Disk efter lunch

Sinnesstimulering

 • Taktik massage
 • Spa
 • Bubbelbad

Fysisk träning

 • Tränar att stå
 • Tränar att gå
 • Rörelseträning

Aktiviteter för hälsan

 • Gymnastik
 • Promenader
 • Dans
 • Utflykter

Kreativt

 • Musik med hjälp från personal från Vuxenskolan.
 • Skapande verksamhet.

Vardagsarbete

 • Uppackning av varor
 • Återvinning och tvätt.

Digitala hjälpmedel

Surfplattor används dagligen som hjälpmedel för lärande och kommunikation.