Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Solvädersbyns förskola ligger i ett stenkast från natursköna Svarte Mossen i Norra Biskopsgården.

På vår förskola möts barn och pedagoger med rötter från hela världen. Förskolans organisation är starkt värderingsstyrd. Arbetssätten anpassas utifrån barn och föräldrars behov och önskemål. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar baserade på fakta och har förmåga till snabba reaktioner för att tillgodose allas behov. Vi har ett tydligt samband mellan mål, arbetssätt, resultat och förbättringar. Förskolan har en engagerad ledare och engagerade medarbetare, som på olika sätt finner metoder för att förbättra verksamheten.

Den vetenskapliga grund som förskolans barn- och kunskapssyn vilar på utgår från ett sociokulturellt perspektiv, Lev Vygotskij och den proximala utvecklingszonen. Lärandet sker i samspel med andra människor och i den kontext de befinner sig i.

Förskolan arbetar aktivt med medveten litteraturläsning för och med barn. Arbetet sker i samverkan med modersmålspedagoger och föräldrar.

Pedagogisk dokumentation genomsyrar vårt arbete. Genom observationer, anteckningar och foton ser vi vad barnen intresserar sig för, hur de tänker och agerar i olika situationer och följer deras förändrade kunnande. Den pedagogiska dokumentationen används som underlag för utvecklingssamtal med föräldrarna.