Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Solhagagatan 136 ligger vid Klareberg i Kärra. Här finns cirka 60 platser och 3 barngrupper med åldrarna 1-2 år, 2-4 år och 4-5 år. Vi arbetar med barnens kunskaper och förmågor. Vi är nyfikna på hur barn tänker om och upptäcker sin omvärld. Vi arbetar med dokumentation för att synliggöra och reflektera kring barnens lärande. Förskolan är öppen klockan 6-18 eller efter föräldrarnas behov.

Förskolan Solhagagatan 136 har tre hemvister. På avdelning Solen går barn 1-2 år, på Regnbågen är barnen 2-4 år och på Stjärnan är barnen 4- 5 år gamla.

Förskolans byggnad

Förskolan startade hösten 1978 och har renoverats både inomhus och utomhus 2015. Gården är nygjord med vackra planteringar och lummiga stora träd.

Utemiljön

På vår gård möts barn i alla åldrar i lek och lärande. På gården finns det gott om möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Barnen kan mötas och lära tillsammans i olika stationer och aktiviteter. De lärmiljöer/pedagogiska miljöer vi har inne försöker vi också skapa ute, till exempel lekkök och bygglek. De projekt barnen jobbar i påverkar aktiviteterna även utomhus. Det finns möjlighet till skapande aktiviteter även utomhus. Under det varma halvåret försöker vi äta mellanmål ute många av dagarna när väder och verksamhet tillåter. Vi använder också närmiljön och skogen som vår lärmiljö som ligger i nära anslutning till förskolan.

Personal

Vi arbetar i en lärande organisation vilket innebär att pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling. Vi har förskollärare och barnskötare som arbetar i team. Alla har olika intresseområden som bidrar till att det skapas mångfald i miljöer och verksamhet.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6 och första stunden är vi tillsammans på en hemvist. Hos oss är morgonen viktig. Det ska kännas tryggt att  lämna sina barn. Frukosten äter vi på varje hemvist cirka klockan 8.

Dagens innehåll styrs av projektarbetet. Under förmiddagen har vi olika aktiviteter både ute och inomhus. Våra dagar växlar mellan planerade aktiviteter, fri lek och vila. Någon gång under dagen har vi möten med barnen där vi tillsammans reflekterar, lyssnar och lär. I aktiviteterna är barnen uppdelade i mindre grupper. Klockan 11.30 serveras lunch och för många barn är det sedan lite lugnare aktiviteter. Fram till mellanmålet som serveras cirka 14.30 har barnen olika aktiviteter, en del arbetar fortfarande i projekt medan andra sover eller har nyss vaknat. Från cirka klockan 16.30 och fram till förskolan stänger så är vi oftast tillsammans, barn och pedagoger från alla hemvister.

Vi tar tillvara traditioner på olika sätt och utifrån olika hemkulturer. Vi har nära till grönområden och alla barn oavsett ålder tar promenader i mindre grupper till dessa.

Varje höst har vi en höstfest och luciafirande som sker utomhus. På våren har vi kombinerat sommarfesten med förskolans dag. Då träffas vårdnadshavare, barn och pedagoger på gården och har olika aktiviteter tillsammans. Vi grillar korv, sjunger och leker.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. 

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.