Till innehåll
Foto: Lo Birgersson

Solhagagatan 136 förskola

Barn är rika på kunskaper och förmågor! Vi är nyfikna på hur barn tänker om och upptäcker sin omvärld. Med hjälp av dokumentation blir utforskande och lärande i barngruppen synligt för reflektion och en av vägarna för föräldrar att ta del av barnens tid på förskolan.

${loading}