Vår förskola

Verksamheten på förskolan formas efter barnens intressen. Förskolan har utökade öppettider för barn med föräldrar som arbetar på obekväm tid. Ledorden i våra verksamheter är glädje, nyfikenhet och gemenskap.

Avdelningar och personal

På förskolan går cirka 50 barn uppdelade på tre avdelningar utifrån ålder. På varje avdelning arbetar tre personal och vi har tillgång till en specialpedagog. Avdelningarna samarbetar mycket och det finns gemensamma utrymmen där barnen träffas. Vi vill att alla barn ska känna trygghet med varandra.

Dagar fyllda med lek och kreativitet

Dagarna på förskolan innehåller lek och kreativitet. Verksamheten planeras utifrån barnens intressen. Vi är ute minst en gång varje dag på vår mysiga gård som inbjuder till mycket fantasi. Intill gården finns ett litet skogsområde som vi ofta går till. Det ska vara roligt och lärorikt att gå på Soldathemsgatans förskola.

Vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin, som utgår ifrån en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.