Vår förskola


Verksamheten på förskolan formas efter barnens intressen. Ledorden i våra verksamheter är glädje, nyfikenhet och gemenskap.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar där barnen går i åldershomogena grupper. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Avdelningarna samarbetar mycket med varandra och det finns gemensamma utrymmen där barnen träffas. Vi vill att alla barn ska känna trygghet och gemenskap

Dagar fyllda med lek och kreativitet

Dagarna på förskolan innehåller lek och kreativitet. Verksamheten planeras utifrån barnens intressen. Vi är ute minst en gång varje dag på vår mysiga gård. Intill gården finns ett litet skogsområde som vi ofta går till. Det ska vara roligt och lärorikt att gå på Soldathemsgatans förskola.

Vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin, som utgår ifrån en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.