Aktiviteter

Genom att delta i aktiviteter som anordnas här på Solängsvägen 55 kan du leva ett aktivt liv. Du kan också ta del av programmet på den träffpunkt för seniorer, som ligger i anslutning till boendet.

Som boende på Solängsvägen 55 har du möjlighet att vara aktiv genom att delta i de aktiviteter som ordnas här. När vi planerar aktiviteter utgår vi ifrån dina och övriga boendes förutsättningar och intressen.

Vi har ett regelbundet program med aktiviteter under de flesta vardagar. Exempel på aktiviteter som arrangeras är sittgympa, boule, bingo, sångstund, promenad och gudstjänst.

Personalen kan svara på frågor och berätta om vilka aktiviteter som är aktuella just nu samt ge information om tid och plats.