Arbetsuppgifter och aktiviteter

Vår jobbar med sinnesträning och kommunikation, kulturverksamhet och social gemenskap.

Aktiviteter utifrån deltagarnas behov

Vi utformar aktiviteterna utifrån deltagarnas individuella behov och intressen.

Musik och rörelse

Vi använder musik som redskap för att skapa glädje, samspel, kommunikation och sinnesstimulans. Flera av aktiviteterna är med musik och rörelse.

Aktiviteter i grupp

En del av aktiviteterna sker i grupp:

 • allsång
 • zumba
 • gymnastik.
 • rytmik med en dramapedagog från kulturskolan.

Ibland har vi spa:

 • bad av händer och fötter
 • handmassage
 • nagelvård.

En skapande grupp jobbar utifrån med teman varje termin. En gång per år har vi utställning på närliggande bibliotek.

Digitala hjälpmedel

Vi har kommunikationsträning med hjälp av digitala hjälpmedel.

Vardagliga aktiviteter

 • sortera skräp
 • återvinna
 • promenader
 • hjälpa till med disk