Foto: Jessica Öhrström

Vår förskola

Välkommen till Sälen på Södra Sälöfjordsgatan 27. Vår förskola ligger mitt i ett villaområde, nära Wartagården, Kyrkbytorget och spårvagnshållplats. Här tycker vi om att vara utomhus och erbjuder barnen olika aktiviteter ute så mycket det går om dagarna.

Fem avdelningar fördelat på två våningar

Förskolan invigdes 2014. Här går 95 barn uppdelade på fem avdelningar. Tre pedagoger arbetar på varje avdelning. På bottenplan har vi tre avdelningar; Grön och Blå som är för de yngre barnen och Regnbågen som är en åldersblandad (barnen är 1-5 år) avdelning. På våning två har vi två avdelningar; Röd och Gul som är för de äldre barnen. Avdelningarna har ett stort och två mindre rum samt en gemensam ateljé. Pedagogerna organiserar rummen utifrån barnens ålder och intressen.

Vår utemiljö

Förskolan har två gårdar och en trädgård. I trädgården har vi odlingslotter och ett växthus som ger barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för närodlat, hållbarhet och processen från jord till bord. Våra två gårdar ger pedagogerna stora möjligheter att dela upp Sälens barn. Gårdarna lockar till olika aktiviteter eftersom de är  utformade på varierande sätt. Den större gården har gräsytor, sandlåda och är kuperad vilket utmanar barnen i deras grovmotoriska utveckling och den mindre gården är plan och ger pedagogerna goda möjligheter till diverse rörelseaktiviteter tillsammans med barnen.

En dag på förskolan

Avdelning Grön är förskolans öppningsavdelning där vi erbjuder frukost i form av en drop-in frukost mellan klockan 6.45-7.30 för barnen som kommer tidigt. Efter frukost är samtliga barn på förskolan ute tillsammans vilket innebär att barn som lämnas efter 7.30 lämnas utomhus. Genom att vi alla är ute ges pedagoger och barn stora möjligheter att skapa goda relationer med varandra mellan avdelningarna och på så vis skapar vi en trygghet och vi-känsla för barnen då pedagogerna aktivt arbetar för att “Alla barn är allas ansvar”. Dagen fortsätter med olika planerade aktiviteter på varje barns respektive avdelning. Innehållet i undervisningen grundar sig i Förskolans läroplan, Lpfö18 och utgår från barnens intressen och önskemål.


Språkutvecklande arbete

Förskolans hallbibliotek är en del av vårt språkutvecklande arbetssätt. Titta gärna på den korta filmen.


Tillagningskök

På vår förskola tillagas all maten från grunden av en kock och tre dagar i veckan serveras det en vegetarisk rätt. Råvarorna är till cirka 75 procent ekologiska. Vår förskola skickar även mat till andra förskolor i staden.

Besök förskolan

Är du intresserad av att komma och besöka vår förskola? Mejla rektor.    

Vi har även öppet hus på förskolan följande tider: 

Måndag 4 mars, klockan 16.30-17.30.