Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Sockenvägens förskola ligger nära Flunsåsparken och har gröna naturområden vid husknuten. Här får barnen ett lekfullt lärande i det gröna.

Avdelningar och personal

Sockenvägen 26 förskola ligger intill Flunsåsparken där barnen får chans att upptäcka naturen i ur och skur. 

Förskolan är ett enplanshus med tre avdelningar. Det finns två avdelningar för de yngre barnen som är ett till två år gamla och en avdelning för de äldre barnen som är mellan tre och fem år. Vi har en ateljé där alla barnen får ägna sig åt skapande verksamhet. Förskolan har även ett kök där mat tas emot och delas ut. Barnen äter sina måltider på sina avdelningar.

På vår förskola går det knappt 60 barn som är fördelade på de tre avdelningarna. Varje avdelning har två förskollärare och en barnskötare.

Pedagogik

På Sockenvägens förskola använder vi oss av tematiskt lärande för att det är ett lustfyllt och mångsidigt sätt att lära sig på. Vi har till exempel temat Sagan. Då får barnen göra egna sagor och sagoböcker. De får även kontakt med bibliotek som läser och tipsar om sagor. Föräldrar har också chansen att låna hem böcker från förskolan för att kunna läsa böcker för barnen i hemmet.

Vi arbetar mycket med läsning och har ett projekt pågående där vi lånar ut bokpåsar med olika språk till barnens föräldrar. Det är för att barnen ska få lyssna på böckerna på svenska när de är på förskolan och få chans att höra till samma bok hemma på sitt modersmål.

Vi värdesätter att ha god kontakt med hemmet. Därför ger vi föräldrar chans att få se bilder av vad som händer varje vecka. När du som förälder kommer in i tamburen ser du en fotoram där bilder från veckans aktiviteter visas.

Närheten till Sockenvägen 28 äldreboende ger barnen möjlighet till möten över generationsgränser. När det är lucia får barnen sjunga i luciatåg för de äldre på boendet vilket alltid är mycket uppskattat.

En dag på förskolan

Barnens dag på förskolan består av lek och lärande, planerade aktiviteter både inne och ute samt lugna stunder.

På morgonen samlas barn med öppningspersonal där barnen kan leka tills det är dags att gå till respektive avdelning. Där serverar vi frukost.

Under förmiddagen deltar barnen i olika planerade aktiviteter och lekar. Det kan vara både inomhus och utomhus på gården. Vid aktiviteter delas barnen in i mindre grupper. Barnen som är tre till sex år går ofta på utflykt för att upptäcka och utforska närområdet.

Vi serverar lunch vid olika tider anpassade efter åldersgrupp. Efter lunch vilar barnen. De som inte sover i åldrarna tre till sex år har läsvila i olika läsgrupper.

På eftermiddagen äter vi mellanmål på respektive avdelningar.

Det finns mer tid för barnen att delta i lek och pedagogisk aktivitet, inomhus och utomhus. Aktivitet inomhus är ofta lek eller läsning.

De barn som är kvar till dagens slut avslutar tillsammans med personal. Om det är fint väder är vi utomhus på gården.

Besök oss

Alla besök för visningar av förskolan är inställda tills vidare på grund av Covid 19. När vi erbjuder visningar igen uppdaterar vi informationen här.