Aktuellt

  • Information om förändringar för skolenheter från höstterminen 2021

    Publicerad 26 november 2020
    Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Snäckebergets skola berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.