Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


På vår förskola arbetar vi med hållbar framtid i fokus.

Avdelningar och personal

Förskolan ligger i närheten av Beryllgatan, i ett område med både villor och flerfamiljshus. Vi har nära till natur och hav.

På Smultronvägen finns fyra avdelningar, två för de yngre och två för de lite äldre barnen på förskolan. Vi strävar efter att organisera oss i så åldershomogena grupper vi kan vilket ger oss möjlighet att skapa miljöer och erbjuda ett innehåll som väcker nyfikenhet, utmaningar och lust utifrån barnens intressen. Under sin förskoletid byter barnen avdelning i takt med att de blir äldre. Vi arbetar med att barn och föräldrar ska känna sig trygga med alla pedagoger i hela huset. Här är alla barn allas barn.

På vår förskola arbetar förskollärare, barnskötare och ibland vikarier. Våra vikarier är anställda i vår bemanningsenhet.

Maten vi äter lagas i Tynneredsskolans centralkök. Den består till stor del av fisk och vegetariska rätter. Kött som serveras är ekologiskt.

Inspireras av Reggio Emilia-filosofin

Vårt förhållningssätt till människor och miljöer samt vårt sätt att organisera inspireras av Reggio Emilias filosofi. För oss innebär det att materialet ska vara tillgängligt. Miljöerna ska uppmuntra till samarbete och möten och barnen ska ha ett reellt inflytande i arbetet med att utveckla verksamheten.

En dag på förskolan

  • Förskolan öppnar 6.00
  • Frukost serveras från 8.00
  • Under förmiddagen har vi aktiviteter i form av undervisning ute och inne.
  • Klockan 11.30 är det lunch och därefter vila och lugna aktiviteter.
  • Under eftermiddagen fortsätter arbetet med undervisning både ute eller inne och vi äter mellanmål klockan 14.30.
  • Från 16.30 har vi en avdelning öppen för de barn som är kvar fram till stängning.
  • Förskolan stänger 17.30.

Utmanande gård med skog

Vi har en gård som utgörs av asfaltsyta och stora sandlådor precis som på så många andra förskolor. Utöver det har vi också ett underbart skogsområde på gården. Med skogen på gården kan barnen utforska naturen i en trygg och stimulerande miljö.

Tillsammans med Lokalförvaltningen och Giftfri förskola arbetar vi för att skapa en spännande, intressant, säker miljö utan skadliga kemikalier.