Vår förskola

Smörslätten 1 är en nybyggd förskola. Förskolan har sex avdelningar. Här jobbar kunnig och engagerad personal som vill att barnen ska vara delaktiga i sitt lärande och känna att vi tar deras idéer och åsikter på allvar.

Våra avdelningar och vår personal

På förskolan finns sex avdelningar. På Snöflingan, Regnbågen och Vattendroppen går yngre barn (1-3 år). På Sommarsol och Vintermånen går barn i åldern 3-4 år. Stjärnan är en avdelning för 5-åringar. Här jobbar kunniga och engagerade pedagoger för att hjälpa ditt barn att få en så trygg, rolig och lärorik tid på förskolan som möjligt.

Så arbetar vi

Vi arbetar temainriktat, där barnens egna intressen och behov får påverka verksamheten. Vår vision är att varje enskilt barn ska utvecklas utifrån sin egen förmåga, på ett lustfyllt sätt som skapar vilja och mod att lära sig ännu mer.

Miljöer som stimulerar

Vi arbetar ständigt med att utveckla pedagogiska rum i verksamheten, både inomhus och utomhus. Pedagogiska rum är miljöer som stimulerar barns lek, lärande och utveckling. Miljöerna på förskolan ska vara lustfyllda och väcka nyfikenhet samt lust att lära. Förskolan kommer att ha en rolig och utmanande gård som bjuder in till olika lekar och stimulerar barnens fantasi, bland annat har gården ett skogsparti.

Kontakten med dig som vårdnadshavare är viktig

Vi tycker att din delaktighet som vårdnadshavare är viktig, och vi strävar efter att skapa olika forum där barn, föräldrar och personal kan mötas. Det kan vara till exempel drop-in, gårdsfester, utflykter och föräldramöten.