Vår förskola

Smörslätten 1 är en nybyggd förskola. Förskolan har sex avdelningar. Här jobbar kunnig och engagerad personal som vill att barnen ska vara delaktiga i sitt lärande och känna att vi tar deras idéer och åsikter på allvar.

Tryggt och lärorikt för all barn

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi vill erbjuda en verksamhet där alla barn får förutsättningar att bli sitt bästa jag. Känslan av trygghet är grunden för att kunna utvecklas i sin egen takt tillsammans med andra och få möjlighet att lära sig respekt, demokrati samt skaffa sig en god självkänsla. Vi uppmuntrar barnen i vår verksamhet att våga säga sin mening.

Barnen ska bli nyfikna och vilja lära sig mer

I våra olika miljöer på förskolan finns möjlighet att möta många olika upplevelser som ska göra barnen nyfikna på att lära sig mer. Våra fysiska lärmiljöer är föränderliga över tid och vi arbetar ständigt på att göra anpassningar i våra aktiviteter för att möta barnens behov, önskemål och spontanitet på bästa sätt. Vårt mål är att allt vi gör på förskolan ska locka till samtal och reflektion samt nyfikenhet på att lära mer.

Vi är ute i alla väder och varvar fri lek med planerade pedagogiska aktiviteter.

Vi ser omsorg och lärande som två lika viktiga bitar för barnets utveckling och tror på långa och varaktiga relationer inom barngruppen och med de vuxna som finns omkring. Det är en anledning till att vi jobbar med 1-5-årsgrupper på alla avdelningar.

Du är den som står ditt barn närmast och därför vill vi på förskolan ha en nära relation med dig som förälder. Prata gärna med oss om du har några funderingar - tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska ha det bra på förskolan.

Vi erbjuder regelbundet utvecklingssamtal med dig som förälder, där vi pratar om ditt barns utveckling och hur hen har det på förskolan. 

Så arbetar vi

Vi arbetar temainriktat, där barnens egna intressen och behov får påverka verksamheten. Vår vision är att varje enskilt barn ska utvecklas utifrån sin egen förmåga, på ett lustfyllt sätt som skapar vilja och mod att lära sig ännu mer.

Miljöer som stimulerar

Vi arbetar ständigt med att utveckla pedagogiska rum i verksamheten, både inomhus och utomhus. Pedagogiska rum är miljöer som stimulerar barns lek, lärande och utveckling. Miljöerna på förskolan ska vara lustfyllda och väcka nyfikenhet samt lust att lära. Förskolan kommer att ha en rolig och utmanande gård som bjuder in till olika lekar och stimulerar barnens fantasi, bland annat har gården ett skogsparti.

Kontakten med dig som vårdnadshavare är viktig

Vi tycker att din delaktighet som vårdnadshavare är viktig, och vi strävar efter att skapa olika forum där barn, föräldrar och personal kan mötas. Det kan vara till exempel drop-in, gårdsfester, utflykter och föräldramöten.

Besök förskolan

Vill du veta mer om förskolan? Torsdag 11 april klockan 17-17.30 är du välkommen att besöka förskolan. Anmäl dig genom att mejla rektor christina.2.werlid@forskola.goteborg.se ange ditt telefonnummer i mejlet.