Foto: Emma Skymne

Vår förskola


Här tar vi till vara på barnens kreativitet, fantasi och skaparförmåga. Vi använder leken som ett instrument för att främja barns utveckling och väcka deras motivation och lust att lära.

Avdelningar och personal

Förskolan ligger på Näset, i en vacker omgivning som lockar till många utflykter.

Vi har i nuläget tre avdelningar för barn mellan 1 och 5 år (våren 2022). Här arbetar barnskötare, förskoleassistenter och legitimerade förskollärare.

På förskolan äter vi näringsriktig och vällagad mat som vår kokerska lagar på plats i huset.

Leken som pedagogiskt instrument

För barn är leken naturlig och på vår förskola tar vi till vara på barnens kreativitet, fantasi och skaparförmåga. Vi använder leken som ett instrument för att främja barns utveckling. Hos oss får barnen i lärande leksituationer tid och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Den fria leken ger barnen stora möjligheter till inflytande över lekens innehåll. Barnens inre motivation väcks och lusten att lära ökar.

I vårt arbete tar vi hjälp av dator, surfplatta och smart board för att tillexempel söka information och finna bilder och svar på barnens många frågor.

Hos kan alla känna sig hemma och vi lägger vi stor vikt vid att alla ska ges samma möjlighet att göra sin röst hörd och lära sig att lyssna på varandra. Att lära barn socialt samspel och att bemöta varandra på ett öppet positivt sätt är viktigt. Genom att vi lyfter fram olikheter och visar på mångfald får alla barn känna lika värde.

  

En dag på förskolan

Hur en dag ser ut på förskolan kan variera, men frukost, lunch och mellanmål serveras alltid på fasta tider. Vi äter frukost klockan 8 och har sedan förmiddagssamling. Samlingen kan handla om rytmik, samarbetsövningar eller sång och dans. Klockan 11.30 är det lunch och sedan vila. På eftermiddagen äter vi mellanmål klockan 14.30. Under hela dagen deltar barnen i planerade aktiviteter och har också tid för fri lek, inne eller ute.

Lärandemiljöer för skapande och lek

På vår förskola utformas lärandemiljön efter barnens behov, intressen och tidigare erfarenheter. Vi arbetar aktivt med att göra barnen delaktiga i planering och utformning av deras egen miljö.

Inomhus är miljön utformad för lugnare aktiviteter och skapande, med leken som utgångspunkt i lärandet. Det innebär att det i rummen finns små rum som lockar till olika lekar och aktiviteter.

På vår stora fina gård finns plats för fysik aktivitet, med många ställen som inbjuder till lek och utmaningar. Vi har även en mindre innergård dit de yngre barnen kan dra sig undan för lite lugnare lek.

  

Samverkan med skolan

Samma år som ditt barn fyller sex år är det dags för övergång till skolan. Det är viktigt att barnen får en trygg övergång från förskola till förskoleklass. För att ditt barn ska få en bra start i skolan har förskolan ett samarbete med närliggande skolor utifrån 1 till 16- års perspektiv ”Det livslånga lärandet”.