Till innehåll
Foto: Lo Birgersson

Smithska vägen 14B förskola

Välkommen till Smithska vägen 14B förskola

Här tar vi till vara på barnens kreativitet, fantasi och skaparförmåga. Vi använder leken som ett instrument för att främja barns utveckling och väcka deras motivation och lust att lära.

${loading}